A A A

Skąd jesteśmy

"Anielisko" to miejsce, gdzie działają Anioły. To działalność prowadzona przez Stowarzyszenie "Mocni w Duchu", które  gromadzi osoby wywodzące się z ruchów katolickich, inspirowane duchowością św. Ignacego Loyoli, odkrywające w sobie potrzebę zaangażowania społecznego.

 

Celem Stowarzyszenia jest budowanie cywilizacji miłości w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego poprzez podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka, skierowanych do wszystkich ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.

 

 

 

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy parafii Najświętszego Imienia Jezus O.O. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi, Korzenie Stowarzyszenia związane są z działającą przy parafii Wspólnotą Odnowy w Duchu Św. o nazwie "Mocni w Duchu."

 

Drogę duchowego rozwoju MOCNYCH W DUCHU opisał w 2002 roku, Ojciec Józef Kozłowski SJ, twórca i pomysłodawca dzieł skupionych przy Ośrodku Odnowy w Duchu Św. w Łodzi. Więcej na tem temat na stronie Zespołu Mocni w Duchu