A A A

Projekt Świetlice.Lodz

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ŚWIETLICE.LODZ”, koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji  wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta.

W ramach projektu oferowane dzieciom są róznorodne zajęcia podnoszące kompetencje dzieci w zakresie  posługiwania się językiem ojczystym i obcymi, matematyczne i naukowo – techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się,  świadomość i ekspresję kulturalną, a także warsztaty kompetencji i umiejętności rodzicielskich  i wychowawczych dla rodziców.

 

 

Zapytania ofertowe: