A A A

Nauka nie szkodzi

 

 

 

 

Projekt
WND-POKL.09.01.02-10-244/09

pt. "Nauka nie szkodzi"

 

 

 

Czas realizacji projektu:
01.09.2009 - 30.06.2011

 

 

http://www.pokl.lodzkie.pl

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 

 

Cele projektu "Nauka nie szkodzi" to między innymi:

  • motywowanie do kontynuowania nauki po szkole podstawowej i gimnazjum
  • dostarczanie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
  • rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci
  • rozwijanie wyobraźni, ekspresji i aktywności twórczej dzieci
  • edukacja przez zabawę


Projekt obejmuje cykl zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjno-poznawczym dla podopiecznych Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego "Anielisko" oraz indywidualną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

 


 

 

Projekt "Nauka nie szkodzi" realizują podopieczni Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego "Anielisko". Harmonogram projektu obejmuje warsztaty plastyczne, historyczne, informatyczne oraz zajęcia naukowe.

 

 


 

W tym miejscu będą prezentowane wybrane dokonania realizatorów projektu.