A A A

Kontakt

Swietlica  „Anielisko”  placówka wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej
Tel.: 42 637 22 53
Godziny otwarcia: pn-pt: 11-19
e-mail: swietlica.mocni@wp.pl

 

 Organ prowadzący Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000128582
 

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"
90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 60

Tel/fax: 426370425

e-mail: stow.mocni@wp.pl

Bank Pekao S.A. XI o/Łódź
39 1240 3073 1111 0010 0591 7494