A A A

Fundusz Stypendialny im. Ojca Józefa Kozlowskiego SJ

Z myślą o dorastających podopiecznych "Anieliska" pragnących kontynuować naukę powstał Fundusz  Stypendialny.

Patronem Funduszu jest Ojciec Józef Kozłowski SJ - założyciel Stowarzyszenia "Mocni w Duchu".

Celem funduszu jest wspieranie tych wychowanków "Anieliska", którzy pragną kontynuować naukę i mogą wylegitymować się pozytywna opinią kadry wychowawczej "Anieliska".

Stypendium obejmuje pomoc finansową, przyznawaną każdorazowo na czas jednego semestru, z możliwością jej przedłużania. Stypendium przeznaczone musi być na pokrycie podstawowych potrzeb związanych z nauką: np. zakup podręczników, pomocy naukowych, opłacenie internatu, zajęć pozalekcyjnych, dojazdów do miejsca nauki, w uzasadnionych przypadkach może to być zakup odzieży.